Historia Super Aikido w Lublinie i w Warszawie.

Bezsprzecznie początki Akademii Super Aikido mają ścisły związek z historią aikido w Lublinie. Założyciel naszej Akademii Marcin Velinov Sensei i główny instruktor w Lubinie Mirosław Przybylski Sensei pochodzą z tego miasta.

Aikido w Lublinie zaczęło się w 1985 roku.

16-go lutego 1985 roku odbyło się w Lublinie pierwsze seminarium aikido prowadzone przez Senseia Czesława Poczykowskiego. Został on zaproszony do Lublina przez dwóch pasjonatów sztuk walki Janusza Malca i Bogdana Proca, którzy uprawiali karate kyokushinkai. Niewątpliwie to wydarzenie możemy przyjąć za początki aikido w Lublinie. Nadmienić należy, że Czesław Poczykowski był w grupie pierwszych 8 osób w Polsce, które otrzymały w 1986 roku I dan aikido. Godne uwagi jest to, że stopnie te nadał polakom japończyk Sensei Toshikazu Ichimura. Sensei Ichimura propagował w tamtym czasie aikido w Skandynawii i posiadał 6 dan.

Co prawda rok wcześniej z inicjatywy lubelskich taekwondeków były podejmowane próby zaszczepienia aikido w naszym mieście. Zajęcia odbywały się w Szkole Podstawowej nr 33 na ul. Pogodnej. Treningi sporadycznie były prowadzone przez Senseia Jacka Wysockiego ze Szczecina. Jednak ze względu na dużą odległość i w wyniku braku wyszkolonych instruktorów w Lublinie idea ta szybko upadła. Dopiero zaangażowanie Senseia Czesława Poczykowskiego, który zamieszkał w 1985 roku w Lublinie, doprowadziło do postania pierwszej formalnej organizacji aikido w Lublinie. Zaczęliśmy trenować w ramach sekcji Klubu Uczelnianego AZS UMCS w pawilonie sportów walki MOSIR przy Al. Zygmuntowskich.

W tym też roku treningi aikido rozpoczął Mirosław Przybylski i chwilę później Marcin Velinov.

Sensei Czesław Poczykowski nauczał nas aikido przez rok i pod koniec 1986 roku wyjechał z Lublina. Jego misję kontynuował Jerzy Gorzeń, który został „namaszczony” do prowadzenia treningów przez Senseia Poczykowskiego jako wyróżniający się uczeń. Pomagał mu w tym czasie Mirosław Przybylski. W 1987 roku Mirosław Przybylski wraz z Jerzym Gorzeniem jako pierwsi aikidocy z Lublina uczestniczyli w kursie instruktorów aikido w Nowym Targu. Nadmienić należy, że na początku funkcjonowaliśmy w ramach głównego nurtu aikido Aikikai.

Chociaż początki były trudne ze względu na ograniczony dostęp do wykwalifikowanych instruktorów, to nadrabialiśmy zapałem i chęciami. Grupy ćwiczących aikido w dojo w Lublinie liczyły po kilkadziesiąt osób i sale “pękały w szwach”. Z pewnością lata 80 ubiegłego wieku to był czas największego rozkwitu sztuk walki w Polsce. W roku 1987 odłączył się od nas Ryszard Jóźwik. Zaczął on prowadzić zajęcia aikido w pawilonie judo na Lubliniance przy ul. Leszczyńskiego. Wtedy też nawiązaliśmy na stałe współpracę z Sensei Jackiem Wysockim ze Szczecina. W rezultacie tego zaczęliśmy uprawiać w Lublinie aikido w stylu Kobayashi Ryu.

Był to okres częstych wyjazdów do Szczecina na staże z mistrzami aikido Giampietro Savegnago z Włoch i Andre Cognard z Francji.

Z tego okresu warto wymienić dwa ważne wydarzenia. W 1986 roku gościliśmy na stażu aikido w Lublinie Sensei Pat Hendricks z USA. Posiadała ona wówczas 3 dan aikido (obecnie 7 dan AIKIKAI). Natomiast w 1987 roku staż aikido w naszym dojo prowadził Sensei Andre Cognard. Mistrz Cognard miał wtedy 4 dan aikido (obecnie Hanshi 8 dan).

W 1990 roku została założona przez Senseia Ireneusza Kołodziejaka Lubelska Akademia Aikido. Była to trzecia w Lublinie szkoła aikido stylu Kobayashi. Po kilku latach szkoła Senseia Ryszarda Jóźwika na Lubliniance, ze względu na wycofanie się przez niego z aktywności, rozpadła się. Treningi w tym miejscu zaczął prowadzić Sensei Ireneusz Kołodziejak. Natomiast następne lata to dynamiczny rozwój aikido na Lubelszczyźnie. Powstają sekcje w Białej Podlaskiej, Radzyniu Podlaskim, Zamościu, Chełmie, Łęcznej.

W 1995 roku Sensei Marcin Velinov organizuje treningi aikido w Chełmie.

Była to pierwsza sekcja naszej Akademii Super Aikido. Sensei Marcin Velinov rozwija dynamicznie aikido w Chełmie przez 3,5 roku. Wspomaga go w tych działaniach Sensei Mirosław Przybylski, który wówczas pracuje w Chełmie. Po przeprowadzce Sensei Marcina Velinova do Warszawy prowadzenie treningów aikido w Chełmie przejmuje Lubelska Akademia Aikido. W roku 1997 Sensei Mirosław Przybylski zakłada szkołę aikido w Łęcznej koło Lublina. Jednak ze względu na wysokie koszty funkcjonowania w 2000 roku szkoła zostaje rozwiązana, a większość ćwiczących zaczyna przyjeżdżać na treningi do Lublina.

Po zamieszkaniu w Warszawie w 1998 roku Sensei Marcin Velinov powołuje pierwszą w Warszawie szkołę aikido stylu Hirokazu Kobayashi. Szkoła funkcjonuje pod nazwą Aikido IQ Academy.

W naszej akademii w latach 90-tych powstała idea promowania honorowego krwiodawstwa najpierw wśród sportowców, później w całym społeczeństwie. Marcin Velinov powołał FUNDACJĘ KREWNIACY, która między innymi stworzyła największą kampanię honorowego krwiodawstwa w historii TVP. Fundację Krewniacy wspiera bardzo wielu znanych sportowców i aktorów oraz gwiazd show biznesu.

W roku 2002 Senseiowi Marcinowi Velinov udaje się nawiązać współpracę z mistrzem aikido i znanym aktorem Steven Seagalem  7 dan aikido, dzięki któremu aikido zyskało na świecie duża popularność. Steven Seagal zatrudnia Marcina Velinov do produkcji dwóch filmów w roli swojego dublera na planie zdjęciowym. Jednoczenie Seagal udziela naszemu senseiowi lekcji aikido. W tym też czasie sensei Velinov opracował swój autorski projekt szkoleń z zakresu NEGOCJACJI JAPOŃSKICH. Do chwili obecnej zostało przeszkolonych w tym zakresie kilkadziesiąt dużych polskich firm.

Po śmierci naszego mistrza Shihana Giampietro Savegnago w 2013 roku nawiązaliśmy bardzo bliską współpracę z aikidokami z Włoch, którym przewodzi uczeń Maestro Savegnago Antonio Albanese Shihan 7 DAN. Często prowadzimy wspólne staże aikido, obozy sportowe oraz pokazy aikido we Włoszech i w Polsce.

W 2015 roku z inicjatywy Mirosława Przybylskiego i Marcina Velinov w ramach Akademii Super Aikido powstaje ponownie trzecia w Lublinie szkoła aikido Kobayashi Ryu.

Zajęcia są prowadzone w SP nr 30 przy ul. Nałkowskich 110. Kolejne lata to dynamiczny rozwój naszej Akademii w Lublinie, który owocuje powstaniem w 2018 rok dwóch nowych dojo w Lublinie w SP nr 28 na ul. Radości 13 i w ZSO nr 4 na ul. Tumidajskiego 6A.

Z nowych projektów realizowanych obecnie w ramach Akademii warto wymienić HUMAN IS ME”. Jest to autorski projekt Akademii. Powstał on w wyniku wieloletniej współpracy z rodzicami i ich dziećmi. Funkcjonuje on na bazie kilkunastoletnich doświadczeń bezpośrednich analiz opartych na systemie poznawania osobowości oraz własnej motywacji do budowania pozytywnej przyszłości młodych ludzi. Drugim naszym działaniem są dodatkowe zajęcia z dziećmi z naszej Akademii z zakresu NEGOCJACJI JAPOŃSKICH. Natomiast nasz najnowszy projekt to “BLOOD BROTHERS RUN”, który jest połączeniem promowania honorowego krwiodawstwa z bieganiem.

W ciągu wielu lat funkcjonowania naszej akademii przewinęło się przez nasze sale treningowe tysiące wychowanków. Historia naszej akademii, oprócz codziennych treningów, obejmuje wspólnie spędzone chwile poza dojo. Co roku są organizowane przez nas obozy zimowe i letnie, staże w Polsce i za granicą, pokazy aikido. Wspólnie świętujemy różnego rodzaju uroczystości. Nasza historia to są przyjaźnie na całe życie, to historia ludzi połączonych wspólną pasja jaką jest aikido.

Obecnie w naszej Akademii ćwiczy wiele osób z wysokimi stopniami mistrzowskimi. Między innymi są to: Marcin Veliniov 6 dan (drugi najwyższy stopień aikido w Polsce nadany przez Giampietro Savegnago). Mirosław Przybylski 5 dan, Tomasz Kaczyński 4 dan, Wojciech Gumiński 4 dan, Hivzo Erik 4 dan.

Chcesz tworzyć nową historię aikido w Lublinie i w Warszawie? Dołącz do nas i podejmij nowe wyzwanie !!!