Zasady obowiązujące w  Dojo Super Aikido Lublin są zgodne z duchem założyciela Aikido Morihei Ueshiba O`Sensei.

Często bywa tak, że ludzie Zachodu (kręgu kultury europejskiej) wchodząc do dojo czują się niekomfortowo z nieznanymi im ukłonami i wieloma dziwnymi formami etykiety. Wielu uważa, że te zasady są przesadne i niepotrzebne. Jednak są one wyrazem wzajemnego szacunku dla wszystkich praktykujących Aikido.

ETYKIETA DOJO SUPER AIKIDO LUBLIN

 1. Przed wejściem do Dojo w szatni zakładamy keikogi (ubiór treningowy) i klapki (zori). Zaawansowani aikidocy wkładają ewentualnie hakama
 2. Wejście i wyjście z dojo powinno być poprzedzone ukłonem w pozycji stojącej (tachi rei) w kierunku kamiza (ściana główna z japońskim napisem aikido i portretem O`Sensei).
 3. Wchodząc na tatami (matę) dobrym zwyczajem jest ukłon w pozycji klęczącej (seiza rei).
 4. Przed i po treningu uczniowie przebywając w dojo powinni się odpowiednio zachowywać, mówić cicho, nie obracać się tyłem do kamizy i nie powinni przyjmować lekceważącej postawy.
 5. Przed rozpoczęciem treningu siadamy w seiza na tatami z innymi   uczniami zgodnie z hierarchią (stopniami) i czekamy na sensei`a (nauczyciela).
 6. Trening rozpoczyna krótka medytacja (mokuso). Po mokuso sensei i uczniowie wykonują ukłon w stronę kamiza (shomen ni rei) i wzajemny (otogai ni rei) z wypowiedzianym (onegaishimasu) zaproszeniem do treningu. Po komendzie kiritsu na stojąco następuje 3 ukłon tachi rei.
 7. Na zakończenie treningu na hasło sore made przyjmujemy pozycję seiza i wykonujemy ponownie trzy ukłony: w stronę kamiza (shomen ni rei), wzajemy nauczyciela i uczniów (otogai ni rei) z odpowiedzią domo arigato gozaimashita (forma grzecznościowa podziękowania) i ostatni w pozycji stojącej (tachi rei).
 8. W trakcie treningu rozpoczynając i kończąc ćwiczenie każdy kłania się osobie współćwiczącej.
 9. Sensei przerywa trening komendą yame po której wszyscy siadają w seiza. Do rozpoczęcia lub wznowienia ćwiczeń służy komenda hajime.
 10. W dojo obowiązuje ład organizacyjny i wzajemny szacunek do ćwiczących. Nie wolno eksperymentować na zdrowiu partnera, a bezpieczeństwo jest nadrzędną zasadą obowiązującą w dojo. Wszyscy aikidocy w równym stopniu dbają o to aby nikomu nic się nie stało w trakcie treningu.
 11. W naszym dojo nie ma miejsca na arogancję. Nie wolno wykonywać technik na „własną rękę”, na siłę. Wykonujemy tylko techniki prezentowane przez sensei`a i nie dodajemy w trakcie ćwiczeń własnych rozwiązań. W dojo nie ma miejsca na popisywanie się swoimi umiejętnościami.
 12. Osoby bardziej zaawansowane zawsze pomagają początkującym i nie mogą początkującemu odmówić wspólnych ćwiczeń, pamiętając o tym, że każdy był kiedyś na początku „drogi”.
 13. W razie nieobecności sensei`a obowiązki w dojo przejmuje najstarszy stopniem uczeń (sempai).
 14. Jeśli spóźnimy się na trening to siadamy na brzegu tatami w seiza i czekamy na znak sensei`a abyśmy mogli rozpocząć trening.
 15. Gdy sensei poprosi Cię na środek do prezentacji, ukłoń się w pozycji seiza.  Po zakończonym pokazie ukłoń się ponownie w pozycji seiza.
 16. Jeśli w czasie treningu sensei przekazuje Ci wskazówki uważnie je obserwuj słuchaj, podziękuj poprzez ukłon i wróć do ćwiczenia.
 17. Aby zadać sensei pytanie podejdź do niego i ukłoń się  w pozycji stojące. Wołanie z daleka jest niedopuszczalne.
 18. Jeżeli musisz koniecznie opuścić dojo, poinformuj  o tym wcześniej sensei`a.
 19. Wszystkie ćwiczenia należy wykonywać z uwagą i bez dyskusji. Rozmowę ograniczmy do minimum.
 20. Każdy po wejściu do dojo wyjmuje z pokrowca bokken i jo, aby w razie potrzeby sprawnie rozpocząć trening z bronią.
 21. Sempai jest odpowiedzialny za kamiza. Przed treningiem wiesza gaku, kakemono a po treningu zdejmuje je.
 22. Wszyscy trenujący w równym stopniu odpowiadają za czystość w dojo.
 23. Nieodzownym elementem etykiety jest higiena osobista. Twoje keikogi (kimono) powinno być zawsze czyste. Poza tatami chodzimy zawsze w klapkach (zori). Paznokcie powinny być krótkie.
 24. Ze względu na bezpieczeństwo zabrania się noszenia w dodo różnego rodzaju biżuterii. Panie powinny zmyć mocny makijaż (ze względu na możliwość pobrudzenia kimon) i spiąć długie włosy.
 25. Niedopuszczalne jest uczestniczenie w zajęciach pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Zabrania się picia, jedzenia i żucia gumy.
 26. Przed wejściem na tatami należy wyciszyć telefon. Zabrania się robienia zdjęć, nagrywania filmów, bez wyraźnej zgody sensei`a.
 27. W dojo osoby postronne mogą przebywać tylko za zgodą sensei`a.
Zasady obowiązujące w Dojo Super Aikido Lublin pozwalają nam ćwiczyć bezpiecznie, a także rozwijać dyscyplinę wewnętrzną i stronę techniczna naszego treningu. Należy pamiętać, że nasze dojo nie jest miejscem na pokazywanie swojego ego. Przestrzeganie właściwej etykiety w dużym stopniu przyczynia się do procesu uczenia i bezpieczeństwa każdego adepta Aikido.
Pamiętajmy , że etykieta dojo, tradycyjny japoński strój treningowy (keikogi, hakama) to jest to co miedzy innymi odróżnia sztuki walki ( (w tym Aikido)  od sportów walki, gdzie te wszystkie aspekty są pomijane i nie obowiązują ćwiczących.
Verified by MonsterInsights