W dniach 7 – grudzień odbyły się w naszej Akademii Super Aikido w Lublinie egzaminy na stopnie uczniowskie KYU.

W egzaminach uczestniczyły dzieci z trzech miejsc w Lublinie: Dojo Nałkowskich, Dojo Tunudajskiego, Dojo Radości oraz dorośli i młodzież z Dojo Nowy Świat i Tumidajskiego. Wszyscy zdający adepci wykazali się bardzo dużym zaangażowaniem, zapałem i wiedzą adekwatną do zdawanego poziomu. Szczególnie wyrazy uznania należą się dla Anny Kimek – Turek i Marusza Huszaluka, którzy perfekcyjnie zdali egzamin na wysoki stopień uczniowski 3 KYU.

Gratulujemy serdecznie wszystkim zdającym i życzymy dalszego rozwoju i sukcesów na niwie AIKIDO.